ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเข้าใช้งานไอดีเกม Granado Espada

UPDATES
อัพเดทเมื่อ : 07-Jul-23
game granado espada เกม

⭐ ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเข้าใช้งานไอดีเกม Granado Espada Extreme ⭐

          เพื่อยกระดับความปลอดภัย และใช้สำหรับยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่น ห้ามมิให้ทำการเข้าใช้งานไอดีเกมของผู้อื่น รวมไปถึงนำไอดีไปให้ผู้อื่นเข้าใช้งาน เพื่อกระทำการใดๆ ก็ตามโดยไม่ชอบธรรม ไม่ถูกระเบียบ หรือโดยสมัครใจ หากตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าวทางทีมงานขออนุญาตไม่รับผิดชอบ และไม่ช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำข้างต้นในทุกกรณี โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2566

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://granadoespada.in.th/
• Fanpage : https://www.fb.com/GranadoEspadaExtreme
 • เข้าร่วมกลุ่มพูดคุย : https://exe.in.th/ge-commu