รายละเอียด Server ใหม่ และการปรับ Balance ตัวละคร

PATCH-NOTES
อัพเดทเมื่อ : 04-Apr-24
game granado espada เกม

รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ใหม่

game granado espada เกม

เบื้องต้นระบบ Colony War และ PK System จะถูกปิดการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน
และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ปรับบาลานซ์ตัวละคร​ (มีผลกับทั้ง 2 เซิร์ฟเวอร์)

ปรับใหม่
Rakicia [Mganga Babaka]
Stance/Skill/Buff Before After
[Mganga Babaka] Magic/Fire Property Physical/Melee Property
Stance Attack 3.3 Stance Attack 3.7
- Basic Attack Speed decreases slightly
Penetration +25 (25Lv) Penetration +40 (25Lv)
- Evasion +20
Additional Penetration : +3 per 10 increased [Strength] Deleted
Additional Skill Damage to Monsters :
+4% per every 1 [Strength] increased
Deleted
[Taabu] Duration 40 seconds Duration 10 seconds
Fire Resistance -15 Fire Resistance -(skill level *2)
Enemy’s Immunity -5 Deleted
- Enemy [PC]’s Defense -25
- D.R. -1 (12Lv or above)
Can not be stacked with Code Name C’s
[Polluted Water]
<Weza> Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 35 seconds
Fire Penetration +15 Deleted
- Attack +30%
- Immunity +5
- Movement Speed +6%
- Movement Speed Limit +0.60
- Physical Penetration +(extra [Strength]*0.3)
- Basic Attack Damage +(extra [Strength]*4)%
  Strength +8
  Dexterity +8
- Basic Attack Range x2
(11Lv or above)
<Lipuka> All Attack DMG x3 against monsters under [Taabu] Deleted
Fire Penetration +5 Deleted
Immunity +5 Deleted
Movement Speed +6% Deleted
Movement Speed Limit +0.60 Deleted
Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 35 seconds
- Casting Time -10%
(10Lv or above)
- Basic Attack Range x2
(11Lv or above)
- Fire Property Resistance +44
(12Lv)
- Maximum Fire Property Resistance +5
- Fire Penetration +(extra [Intelligence]*0.3)
  Additional Fire Property Damage
+(extra [Intelligence]*10/20/30)
(10/11/12Lv)
- 15% chance to install 12Lv [Flame Ground] on Attack
- [Flame Ground] Damage
+(extra [Intelligence]*4)% to enemy monsters
- Attack Speed -50%
- A.R. +1
  Constitution +8
  Intelligence +8
<Jenerali Chando> 8m front, 4m wide Melee
Maximum 4 targets Maximum 6 targets
- Knock back when attacked by enemy
Magic/Fire Property Physical/Melee Property
- Skill Damage against enemy monster +(extra [Strength]*4)%
- [Additional Attack]
Fire/Magic Property
9m front, 5m wide
Maximum 6
Can attack enemies in the air
Damage to enemy monster +(extra [Intelligence]*4)%
<Kaji Rahisi> Within 8m Within 10m
70% chance of ignoring enemy [Taabu]’s Status Ailment Resistance 100% chance of ignoring enemy [Taabu]’s Status Ailment Resistance
- Can be used Max. 2 times
- Recharge Duration 24 seconds
- Knock back when attacked by enemy
<Amazimuwi> Able to use on enemies in the air Can not use on enemies in the air
Magic/Fire Property Physical/Melee Property
- Skill Damage +(extra [Strength]*4)%
- [Additional Attack]
Fire/Magic Property
9m front, 5m wide
Maximum 6
Able to use on enemies in the air
Damage to enemy monster +(extra [Intelligence]*4)%
     
Levin <Job Skill>
Stance/Skill/Buff Before After
<Devotion> In duration time, the damage will be applied to the victim by 50% and the caster by the other 50% of skill damage in parts.

It will not be applied when the damage is over the caster's HP or there is no enemy within 20m.
Linked allies within 25m are hit by the skill for a fixed amount of damage, and the caster additionally takes half the damage
     
Hekter <Incrusio>
Stance/Skill/Buff Before After
<Devotion> In duration time, the damage will be applied to the victim by 50% and the caster by the other 50% of skill damage in parts.

It will not be applied when the damage is over the caster's HP or there is no enemy within 20m.
Linked allies within 25m are hit by the skill for a fixed amount of damage, and the caster additionally takes half the damage
     
Rosa [Folclore]
Stance/Skill/Buff Before After
[Folclore] - Additional Penetration :
+2 per 10 increased [Intelligence]
- Additional Skill Damage to Monsters :
+5% per 1 increased [Intelligence]
<Cancion> - Additional Penetration :
+2 per 10 increased [Intelligence]
- Additional Skill Damage to Monsters :
+5% per 1 increased [Intelligence]
[Enthusiasm] - Telekinesis Skill Damage increased
(1 time, 1% per buff level)
Does not stack with [Von Larr] - [Battle Drive] and [Staccato].
<Climax> Skill Attack 600% Skill Attack 1860%
- x3 damage if more damage is dealt than the enemy monster's current HP
     
Sierra [Innate]
Stance/Skill/Buff Before After
<Bluebird> Soft Armor 85% Soft Armor 30%
<Dawn> Recover 10% of Ally PC’s HP Deleted
- Remove one harmful effect of Ally PC
(Individually applied)
Healing x2 during <Heart> status Remove one harmful effect during <Heart> status
(Individually applied)
<Firmament> Attack 1300% (10Lv) Attack 1800% (10Lv)
- 100% chance of inflicting [Silence] on enemy PC
- Obtain a barrier equal to 50% of [Sierra]’s maximum HP when accurately hitting the enemy PC
Soft Armor 75%, Heavy Armor 110% Soft Armor 50%, Heavy Armor 100%
<Marigold> Recover 15% of Ally PC Recover 33% of Ally PC
Healing x2 during <Heart> status Healing x3 during <Heart> status
<Heart of Sierra> Attack 2100% (10Lv) Attack 4200% (10Lv)
Skill Damage x2 during <Heart> status Skill Damage x3 during <Heart> status
Soft Armor 70%, Light Armor 120% Soft Armor 50%, Light Armor 130%
Revive allied PCs with 10% of their maximum HP when revived Revive allied PCs with 35% of their maximum HP when revived
     
ปรับขึ้น
สาย Melee
Laval [Verfolger]
Stance/Skill/Buff Before After
[Outclass] [PC] A.R. -1 (5Lv) [PC] D.R. -2 (5Lv)
[Monster] A.R. -2 (5Lv) [Monster] D.R. -1 (5Lv)
<Lemprunter> Consume 60 Ancient Star Orb Consume 35 Ancient Star Orb
<Brea Karmor> Additional Skill Damage to PCs halved Deleted
<Romper> Additional Skill Damage to PCs halved Deleted
<Brandire> Additional Skill Damage to PCs halved Deleted
<Finire> Additional Skill Damage to PCs halved Deleted
     
Sherry [Flamenco]
Stance/Skill/Buff Before After
<Listo> Individual effects increase with more PCs and monsters within 10 meters
[Attack] Number of PC*5% (Max. 50%)
[Evasion] Number of PC * 2 (Max. 20)
[Attack against monsters] Number of monsters * 10% (Max. 100%)
Based on the number of enemy PCs and monsters within 10 meters of you,
Attack +5% (Max. 50%)
Evasion +2 (Max. 20)
Attack against monsters +6% (Max. 60%)
Attack against monsters +50% Attack against monsters +100%
<Calentar> When the skill is accurately hit,
additionally ignore enemy PC’s Defense
When the skill is accurately hit,
Additionally ignore enemy's Defense
<Fasiar> - When [Kane] is in the team, Skill Damage x2 to enemy under [Stun]
<Taraby> - When [Kane] is in the team, Skill Damage x2 to enemy under [Stun]
<Caron Spirit> - When [Kane] is in the team, Skill Damage x2 to enemy under [Shackles]
<Flamingo> - When [Kane] is in the team, Skill Damage x3 to enemy under [Control]
- Skill Damage to monster x1.5 during [Dancer on Stage] status
     
Kane [Flamenco]
Stance/Skill/Buff Before After
<Tortazo> - When [Sherry] is in the team, Skill Damage x3 to enemy under [Hold]
- Ignore Evasion
<Elba> - When [Sherry] is in the team, Skill Damage x3 to enemy under [Armor Crasher]
- Ignore Evasion
<Corriente> - When [Sherry] is in the team, Skill Damage x3 to enemy under [Stun]
<Amarrer> - When [Sherry] is in the team, Skill Damage x3 to enemy under [Control]
- Ignore Evasion
     
Sorscha [Point Garde]
Stance/Skill/Buff Before After
[Point Garde] Melee Damage received -10% Deleted
<Pain Barrier> All Damage received -30% All Damage received -25%
<Point Fente> Ignore enemy's Defense by 100 Ignore enemy's Defense by 70
<Fleche> Ignore enemy's Defense by 100 Ignore enemy's Defense by 80
- Ignore Evasion
<Point> Ignore enemy's Defense by 110 Ignore enemy's Defense by 80
- Ignore Evasion
<Remise> Ignore enemy's Defense by 120 Ignore enemy's Defense by 100
Radius of 2m Radius of 3m
     
Nicole [Ariete]
Stance/Skill/Buff Before After
[Ariete] - Evasion +5 (25Lv)
     
Guardian Ania [Panther]
Stance/Skill/Buff Before After
[Panther] Stance Attack 3.6 Stance Attack 4
- Magic Damage received +20%
[Tooth Marks] Attack -15% Attack -10% (PC, per level)
Movement Speed -15%(PC, per level) Movement Speed -5% (PC, per level)
<Ancient Beast> Basic Attack Damage x3 to enemy under [Tooth Marks] Basic Attack Damage x2.5 in proportion to the enemy’s [Tooth Marks] level
Blocking +10 Deleted
- Attack +25%
<Pantera Force> Ignore enemy's Defense by 60 Ignore enemy's Defense by 70
<Repulsive Arena> Additionally ignore enemy PC’s Defense equal to 60% of extra [Agility] Additionally ignore enemy PC’s Defense equal to extra [Agility] * 0.7
(Max. 100)
Skill Damage x3 to enemy under [Spirit Panther] Skill Damage up to x2 in proportion to the enemy’s [Tooth Marks] level
- Can be used Max. 2 times
- Recharge Duration 16 seconds
Ignore enemy's Defense by 60 Ignore enemy's Defense by 70
<Spirit Panther> Skill Cooldown 60 seconds Skill Cooldown 55 seconds
- Blocking +15
- All Damage received +10%
(11Lv or above)
- All Damage received +5%
(10Lv)
- Skill Damage up to x3 in proportion to the enemy’s [Tooth Marks] level
D.R. +1 Deleted
<Massacre Rush> Ignore enemy's Defense by 75 Ignore enemy's Defense by 85
<Liberate> Skill Cooldown 20 seconds Skill Cooldown 28 seconds
- 20% chance to inflict [Stun] on enemy PC
- Ignore Status Ailment Resistance
※ Basic damage for the [Tonfa] has been changed. (Before 230 > After 330)
     
Guardian Nar [Ursus]
Stance/Skill/Buff Before After
[Ursus] Stance Attack 3.3 Stance Attack 3.5
Melee Damage received -10% Melee Damage received -20%
Magic Damage received +25% Magic Damage received +25%
- Blocking (5 + 5) (25Lv)
<Grizz Roar> Additionally ignore enemy PC’s Defense in proportion to extra [Constitution] during [Grizz Roar] state Skill Damage up to x3 to enemy PC in proportion to total [Constitution] during [Grizz Roar] state
Skill Damage x3 to Large monster Skill Damage x3 to monsters
(x5 to Large monster)
Knockdown Duration -20% Knockdown Duration -30%
HP Recovery +10,000 Deleted
<Tibetanus Demilune> Ignore enemy's Defense by 70 Ignore enemy's Defense by 80
- Can be used Max. 2 times
- Recharge Duration 14 seconds
<Ortus Quake> - 10% chance of inflicting [Stun] on enemy PC
- Ignore Status Ailment Resistance
<Descent of Inuit> Duration 40 seconds (10Lv) Duration 30 seconds (10Lv)
Skill Cooldown 60 seconds Skill Cooldown 40 seconds
HP -30% HP +30%
- Attack -25% (10Lv)
(Halved if it is not Guardian Nar)
- Attack -50% (12Lv)
(Halved if it is not Guardian Nar)
- Defense +20 (11Lv)
- HP Recovery +10000
- Magic Damage received 10% (10Lv)
- Magic Damage received 15% (12Lv)
[Protection of Guardian] Duration 40 seconds (10Lv) Duration 30 seconds (10Lv)
Attack +30% Attack +10%
Penetration +15 Penetration +5
Immunity +15 Immunity +5
Knockdown Duration -20% (10Lv) Knockdown Duration -10% (10Lv)
- Guardian Nar excluded
<Arcturus Advent> Ignore enemy's Defense by 95 Ignore enemy's Defense by 110
Heavy Armor 190% Heavy Armor 200%
- Ignores DEF of enemy shield by 1/2
     
[Ancient Slayer] (Grandies/Grandma/Patrick/Lynn)
Stance/Skill/Buff Before After
[Ancient Slayer] Stance Attack 3.8 Stance Attack 4.3
<Berserk> Knockdown Duration Knockdown Duration
-10%/-12%/-15% -15%/-20%/-25%
(10/11/12Lv) (10/11/12Lv)
Attack Speed -15% Attack Speed -25%
Blocking +10 Blocking +15
A.R. +2 (12Lv) A.R. +1 (11Lv)
- D.R. +1 (12Lv)
- Attack +20% (11Lv)
- Attack +30% (12Lv)
<Arc Down> Attack 740% (10Lv) Attack 1140% (10Lv)
The more targets you hit, The fewer targets you hit,
Skill Damage up to x2 Skill Damage up to x2
<Dragona Bash> The more targets you hit, The more targets you hit,
Skill Damage up to x2 Skill Damage up to x3
Invincibility for 2 seconds while casting Invincibility for 4 seconds while casting
<Fly and Crush> Attack 1370% (10Lv) Attack 2370% (10Lv)
Maximum Range 10m Maximum Range 14m
When the skill is accurately hit, When enemy is defeated,
<Additional Destruction> Cooldown -3 seconds <Additional Destruction>
  Cooldown -3 seconds
<Additional Destruction> Attack 1640% (10Lv) Attack 2640% (10Lv)
Cooldown 27 seconds Cooldown 30 seconds
The more targets you hit, The fewer targets you hit,
Skill Damage up to x2 Skill Damage up to x2
Ignore enemy's Defense by 120 Ignore enemy's Defense by 130
- Remove Invincibility
※ <Berserk> Fixed the issue where AoE skill damage reduction from enemy PCs was missing from tooltips.
     
Scavenger Yeganeh [Grave]
Stance/Skill/Buff Before After
[Grave] Stance Attack 2.9 Stance Attack 4
<Remolino> Attack 536% Attack 732%
<Falecimento> Attack 4666% Attack 5066%
Skill Damage x2 to enemy under [Deadly Quake] Skill Damage x3 to enemy under [Deadly Quake]
     
สาย Shooting
Lysette [Brillante]
Stance/Skill/Buff Before After
<Florescent> - The more targets you hit,
Skill Damage up to x2
<Ishtar> Skill Cooldown 30 seconds Skill Cooldown 40 seconds
Duration 25 seconds Duration 120 seconds
<Artistic> Ignore enemy's Defense by 75 Ignore enemy's Defense by 110
     
Ellie & Ellie Craig [Trick and Trick]
Stance/Skill/Buff Before After
<Death from Above> Skill Attack 50 Skill Attack 80
     
Christina [Gemma]
Stance/Skill/Buff Before After
[Gemma] Stance Attack 3.1 Stance Attack 4
Blocking 10 (25Lv) Blocking 15 (25Lv)
[Florence] Removed after reviving Maintains after reviving
[Floreo] Duration 30 seconds Duration 180 seconds
<Assilio> Recover your HP by 20% Recover your HP by 35%
<Numero Citas> - Skill Damage x3 during [Floreo]
- Skill Damage x3 to enemy PC under [Burn] during [Floreo]
<Cataegis> Maximum Range 2m Maximum Range 4m
<Floren T. Buster> 18m front 20m front
Maximum 5 targets Maximum 8 targets
* Changed the description of <Assilio>'s 'Evade every attack' effect to 'Become Invincible when cast
     
Christina [Flos]
Stance/Skill/Buff Before After
[Flos] Stance Attack 2.75 Stance Attack 3
[Mandarinia] Attack against monsters +20% Attack against monsters +65%
[Florence] Removed after reviving Maintains after reviving
[Floreo] Duration 30 seconds Duration 180 seconds
<Caelum Frondesco> - Invincibility Removed
<Cabo> - Skill Damage to monster x3.5 during [Floreo]
<Effulgeo> - Skill Damage to monster x3 during [Floreo]
<Floren T. Buster> 18m front 20m front
Maximum 5 targets Maximum 8 targets
     
Cadet Leonele [Extreme Punisher]
Stance/Skill/Buff Before After
<My Way!> Every 10 seconds from level 20 / From level 10 /
-Lv 1 when the skill is used -Lv 1 when the skill is used
- Lv10~1 Attack +30%~ 10%
Skill Cooldown 30 seconds Skill Cooldown 20 seconds
<Back Over Range Shot> Ignore enemy's Defense by 40 Ignore enemy's Defense by 60
- The farther away the enemy,
Skill Damage up to x2
<Imagination Reload> Ignore enemy's Defense by 40 Ignore enemy's Defense by 60
<Gun Slash> Ignore enemy's Defense by 40 Ignore enemy's Defense by 60
<Shooting Spree> Ignore enemy's Defense by 50 Ignore enemy's Defense by 70
<Bomb the Ripper> - The more targets you hit,
Skill Damage up to x2
Ignore enemy's Defense by 60 Ignore enemy's Defense by 80
     
สาย Magic
Issac [Leporine]
Stance/Skill/Buff Before After
<Determine> - Obtain a shield equal to 50% of your maximum HP when the skill accurately hits
     
Ivy [Bristian Cuisine - Knife]
Stance/Skill/Buff Before After
[Overshoot] Duration 35 seconds Duration 25 seconds (1~2Lv)
- Duration 120 seconds (3Lv)
- +15% per Attack buff level
- +5% per Movement Speed buff level
- +0.50 Movement Speed Limit per level 
[Ember] Duration 5 seconds Duration 15 seconds
<Peel Off> Ignore enemy's Defense by 30 Ignore enemy's Defense by 45
<Scouring> Ignore enemy's Defense by 45 Ignore enemy's Defense by 60
<Dicing> Ignore enemy's Defense by 60 Ignore enemy's Defense by 80
<Smoke Seasoning> 70% chance of inflicting [Ember] on enemy PC 20% chance of inflicting [Ember] on enemy PC
- Ignores Status Ailment Resistance
<Dressing Complete> Obtain a shield equal to 15% of your maximum HP Obtain a shield equal to 33% of your maximum HP
Skill Cooldown 45 seconds Skill Cooldown 60 seconds
     
Ivy [Bristian Cuisine - Fire]
Stance/Skill/Buff Before After
[Overshoot] Duration 35 seconds Duration 25 seconds (1~2Lv)
- Duration 120 seconds (3Lv)
- +15% per Attack Buff level
- +5% per Movement Speed Buff level 
- +0.50 per Movement Speed Limit level
[Ember] Duration 5 seconds Duration 15 seconds
<Smoke Seasoning> 70% chance of inflicting [Ember] on enemy PC 20% chance of inflicting [Ember] on enemy PC
- Ignores Status Ailment Resistance
<High Heat Roasting> Can be used Max. 3 times Can be used Max. 2 times
Recharge Duration 8 seconds Recharge Duration 11 seconds
<Super Fast Grill Barbecue> - 30% chance of inflicting [Ember] on enemy PC
- Ignores Status Ailment Resistance
<Bon Appetit> Ignore Monster’s Resistance by 5 Ignore Monster’s Resistance by 10
(5 to PC)
     
Deluca [Crepa]
Stance/Skill/Buff Before After
[Speculor] Duration 15 seconds Duration 15 seconds (1~9Lv)
- Duration 30 seconds (10Lv)
<Zenofluxus> Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 30 seconds
Duration 600 seconds Duration 300 seconds
<Sordicula> Duration 300 seconds Duration 150 seconds
<Exspiro> Target's [Speculor] level +1 Target's [Speculor] level +3
- 80% chance of inflicting [Stun] on enemy
<Fragmentum> Target's [Speculor] level +1 Target's [Speculor] level +3
- 15% chance of inflicting [Freezing] on enemy
<Speculor> Casting Time 12 seconds Casting Time 10 seconds
Attack 1648% (10Lv) Attack 1871% (10Lv)
Target's [Speculor] level +1 Target's [Speculor] level +3
Up to 10 strikes during casting time Up to 12 strikes during casting time
Maximum Casting Time 12 seconds Maximum Casting Time 14.729 seconds
<Absentia> Attack 2446% (10Lv) Attack 3046% (10Lv)
- 40% chance of inflicting [Sight Block] on enemy PC
Ignores Status Ailment Resistance
Skill Damage +70% per [Speculor] level Skill Damage up to x6 in proportion to [Speculor] level
     
Mistress Baselrane [Serenity]
Stance/Skill/Buff Before After
[Avenir] Skil Damage increases in proportion to the Intelligence (Max. 250) (1/2 to PC) Skil Damage increases in proportion to the Intelligence (Max. 200) (1/3 to PC)
<Image Residuelle> Light Armor 100% Heavy Armor 110% Light Armor 115% Heavy Armor 130%
<Belle Contrainte> Light Armor 100% Heavy Armor 110% Light Armor 115% Heavy Armor 130%
<Rev Perdue> Light Armor 100% Heavy Armor 110% Light Armor 115% Heavy Armor 130%
<Arcenciel> Light Armor 100% Heavy Armor 110% Light Armor 105% Heavy Armor 110%
     
Senior Magic Corps Dolores [Franticness]
Stance/Skill/Buff Before After
<Swift Hare> 13m front, 6m wide 11m front, 8m wide
Soft Armor 95% Light Armor 110% Heavy Armor 110% Soft Armor 105% Light Armor 110% Heavy Armor 90%
Maximum 10 targets Maximum 6 targets
<Ruinous Thunder> Maximum Range 14m Maximum Range 12m
Radius of 7m Radius of 6m
Maximum 8 targets Maximum 7 targets
Soft Armor 100% Light Armor 100% Heavy Armor 110% Soft Armor 110% Light Armor 100% Heavy Armor 90%
<Magnitude Hare> Maximum 10 targets Maximum 8 targets
Soft Armor 100% Light Armor 100% Heavy Armor 110% Soft Armor 110% Light Armor 100% Heavy Armor 90%
<Grand Finale> Maximum 10 targets Maximum 15 targets
The more targets you hit, The more targets you hit, Skill Damage up to x3
Skill Damage increases (up to x2)
Soft Armor 100% Light Armor 100% Heavy Armor 110% Soft Armor 110% Light Armor 100% Heavy Armor 90%
     
     
ปรับภายใน
สาย Melee
Heka [Nemesis]
Stance/Skill/Buff Before After
[Nemesis] Shooting Damage received -10% [Heka] Shooting Damage received -20%
Magic Damage received +10% [Heka] Magic Damage received +15%
- [Heka] Blocking +20 (25Lv)
<Adrasteia> All Damage received -5% [Heka] All Damage received -10%
Skill Cooldown 20 seconds Skill Cooldown 35 seconds
Buff maintains when moving regions Remove buff when moving regions
Buff maintains after reviving Buff removed after reviving
[Pathos] 1~3Lv [Pathos] 1~3Lv
+50% per level Skill Damage x2
[Pathos] 1~3Lv [Pathos] 1~3Lv
Buff Duration 15 seconds Buff Duration 20 seconds
[Pathos] 4~6Lv [Pathos] 4~6Lv
Skill Damage +50%, Skill Damage x3
+100% per level  
[Pathos] 4~6Lv [Pathos] 4~6Lv
Buff Duration 15 seconds Buff Duration 15 seconds
[Pathos] 7~10Lv 시 [Pathos] 7~10Lv 시
Skill Damage x5 Skill Damage x4
[Pathos] 7~10Lv [Pathos] 7~10Lv
Buff Duration 15 seconds Buff Duration 10 seconds
[Pathos] All Damage received -25% [Heka] All Damage received -20%
(6~9Lv) (6~9Lv)
Buffs maintain when moving regions Remove buffs when moving regions
- [Heka] Blocking +10 (6~9Lv)
<Hekaton> The more targets you hit, The more targets you hit,
Skill Damage increases (Max. x2) Skill Damage up to x2.5
     
Rosie [Soul Weapon]
Stance/Skill/Buff Before After
<Soul Weapon> Attack against monsters +100% Attack against monsters +50%
- Attack +30%
- Movement Speed +10%
- Movement Speed Limit +1.00
<Rapid Throw> Ignore enemy's Defense by 75 Ignore enemy's Defense by 50
- Able to use on enemies in the air
<Blink Jump> Ignore enemy's Defense by 80 Ignore enemy's Defense by 70
<Deadly Penta Sword> Ignore enemy's Defense by 120 Ignore enemy's Defense by 100
<Deadly Trajectory> Ignore enemy's Defense by 120 Ignore enemy's Defense by 100
     
Bianca [Master Plan]
Stance/Skill/Buff Before After
<Premeditation> Apply one of [Plan A], [Plan B], and [Plan C] buff by 20% chance when inflicting basic attack Apply one of [Plan A], [Plan B], and [Plan C] buff by 10% chance when inflicting basic attack
<Sad Ending> Attack 3800% (10Lv) Attack 1520% (10Lv)
Remove two out of [Plan A], [Plan B], and [Plan C]. Remove all [Plan A], [Plan B], and [Plan C].
Ignore enemy's Defense by 500 Ignore enemy's Defense by 350
     
Meister Lorch [Meister]
Stance/Skill/Buff Before After
<Bullet Apilicion> Attack Speed +10% Attack Speed +20%
- Attack +10%
Attack against monsters 100% Attack against monsters 120%
<Share Flint> Attack +100% (10Lv) Attack +60% (10Lv)
Target: 2 Target: 3
Consume 5 Metal Shell Ammo when inflicting a basic attack Consume 10 Metal Shell Ammo when inflicting a basic attack
Duration 300 seconds (10Lv) Duration 150 seconds (10Lv)
<Boulevard Pace> Target Range 6m Target Range 4m
Target: 10 Target: 8
Attack Speed -30% Attack Speed -50%
80% chance to knock down an enemy PC if their Max HP is above 50% 50% chance to knock down an enemy PC if their Max HP is above 66%
Consume 10 Metal Shell Ammo when inflicting a basic attack Consume 15 Metal Shell Ammo when inflicting a basic attack
Duration 300 seconds (10Lv) Duration 150 seconds (10Lv)
<Flare Signal> Attack 4224% (10Lv) Attack 5224% (10Lv)
Ignore Defense by 65 Ignore Defense by 80
     
สาย Magic
Giltine [Dead Scythe]
Stance/Skill/Buff Before After
<Taken> - Attack against monsters +15%
<Soul Split> - The more targets you hit,
Skill Damage up to x3
<Horizon Slash> Skill Cooldown 10 seconds Recharge Duration 12 seconds
- Can be used Max. 2 times
Recharge after more than one use
<Cadena> Attack 2908% (10Lv) Attack 1606% (10Lv)
Number of hits: 10 Number of hits: 15
Maximum Casting Time 10.33 seconds Maximum Casting Time 15.495 seconds
     
Chloe [Domination of Glacier]
Stance/Skill/Buff Before After
<Shud> Duration 120 seconds Duration 180 seconds
Skill Cooldown 30 seconds Skill Cooldown 40 seconds
<Blizzard> Attack 2140% (10Lv) Attack 1540% (10Lv)
Skill Cooldown 12 seconds Skill Cooldown 24 seconds
Number of hits: 12 Number of hits: 20
Maximum Casting Time 4.008 seconds Maximum Casting Time 13.36 seconds
<Bless of Water> Duration 120 seconds Duration 180 seconds
Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 45 seconds
<Fall Water> - The more targets you hit,
Skill Damage up to x3
     
Chloe [Castigo]
Stance/Skill/Buff Before After
[Castigo] Basic Attack 5 times Basic Attack 3 times
<Shud> Duration 120 seconds Duration 180 seconds
Skill Cooldown 30 seconds Skill Cooldown 40 seconds
<Oppression> Duration 120 seconds Duration 180 seconds
Skill Cooldown 30 seconds Skill Cooldown 40 seconds
- Basic Attacks have a 5% chance to inflict [Frostbite] on enemy
<Tomb of Arakshar> - Skill Damage up to x3 to enemy under [Frostbite]
     
Psyche [We'd Descent]
Stance/Skill/Buff Before After
<We'd Resemble> Buffs maintain when moving regions Remove buffs when moving regions
Skill Cooldown 40 seconds Skill Cooldown 25 seconds
<Geist Foyer> - Can be used Max. 2 times
- Recharge after more than one use
- Recharge Duration 11 seconds
<Witch Craft> Attack 3348% (10Lv) Attack 4348% (10Lv)
     
Rose [Floresta]
Stance/Skill/Buff Before After
<Tierra Fertil> Skill Cooldown 30 seconds Skill Cooldown 45 seconds
Duration 20 seconds Duration 30 seconds
- [Rose] Ignore enemy PC’s physical skill once
- [Rose] Attack +25% (11Lv)
<Rise Rodia> Skill Attack 1897% (10Lv) Skill Attack 2697% (10Lv)
Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 12 seconds
<Floral Breeze> Skill Attack 4348% (10Lv) Skill Attack 4148% (10Lv)
<Floral Twister> Skill Attack 6164% (10Lv) Skill Attack 5766% (10Lv)
Skill Cooldown 20 seconds Skill Cooldown 15 seconds
     
ปรับลง
สาย Melee
Laval [Racher]
Stance/Skill/Buff Before After
[Racher] Magic Damage received +15% Magic Damage received +10%
Stance Attack 5.5 Stance Attack 5
[Proliferating Wounds] Maximum Level 20 Maximum Level 30
[PC] Defense -20 (20Lv) [PC] Defense -30 (30Lv)
[PC] Immunity -20 (20Lv) [PC] Immunity -30 (30Lv)
<Misos> Attack + 50% Attack + 25%
Attack against monsters +100% Attack against monsters +40%
<Esplosione> Consumes 30 Ancient Star Orb Consumes 15 Ancient Star Orb
Ignore Defense by 80 Ignore Defense by 70
According to the enemy's [Proliferating Wounds] level, According to the enemy's [Proliferating Wounds] level,
ignore Defense up to 70 ignore Defense up to 90
According to the enemy's [Proliferating Wounds] level, According to the enemy's [Proliferating Wounds] level,
Skill Damage up to x5 Skill Damage up to x4
Heavy Armor 150% Heavy Armor 130%
<Helice> Consumes 15 Ancient Star Orb Consumes 10 Ancient Star Orb
According to the enemy's [Proliferating Wounds] level, According to the enemy's [Proliferating Wounds] level,
Skill Damage up to x4 Skill Damage up to x2.5
Heavy Armor 150% Heavy Armor 130%
<Romper Roso> Consumes 30 Ancient Star Orb Consumes 20 Ancient Star Orb
Ignore Defense by 50 Ignore Defense by 40
<Cortar Mas> According to the enemy's [Proliferating Wounds] level, Skill Damage up to x4 According to the enemy's [Proliferating Wounds] level,
Skill Damage up to x2
The fewer targets you hit, The fewer targets you hit,
Skill Damage to monster Skill Damage to monster
up to x2 up to x2.5
Ignore Defense by 50 Ignore Defense by 40
<Colpo Oscuro> According to the enemy's [Proliferating Wounds] level, Skill Damage up to x4 According to the enemy's [Proliferating Wounds] level,
Skill Damage up to x2
The fewer targets you hit, The fewer targets you hit,
Skill Damage to monster Skill Damage to monster up to x2.5
x2  
Ignore Defense by 80 Ignore Defense by 60
<Brandire Oscuro> Consumes 20 Ancient Star Orb Consumes 10 Ancient Star Orb
Attack 3600% (10Lv) Attack 2900% (10Lv)
Ignore Defense by 80 Ignore Defense by 60
According to the enemy's [Proliferating Wounds] level, Skill Damage up to x4 According to the enemy's [Proliferating Wounds] level,
Skill Damage up to x2.5
Heavy Armor 150% Heavy Armor 130%
<Diabolir> Consumes 50 Ancient Star Orb Consumes 35 Ancient Star Orb
Attack 4900% (10Lv) Attack 3620% (10Lv)
Ignore Defense by 100 Ignore Defense by 80
According to the enemy's [Proliferating Wounds] level, ignore Defense up to 100 According to the enemy's [Proliferating Wounds] level,
ignore Defense up to 120
According to the enemy's [Proliferating Wounds] level, Skill Damage up to x5 According to the enemy's [Proliferating Wounds] level,
Skill Damage up to x4
The fewer targets you hit, The fewer targets you hit,
Skill Damage to monster Skill Damage to monster up to x2.5
up to x2  
Light Armor 150%, Heavy Armor 200% Light Armor 130%, Heavy Armor 150%
     
Kirna [Nemesis]
Stance/Skill/Buff Before After
[Nemesis] Magic Damage received +10% [Kirna] Magic Damage received +20%
<Adrasteia> Skill Cooldown 20 seconds Skill Cooldown 35 seconds
Buffs maintain when moving regions Remove buffs when moving regions
Buff maintains after reviving Buff removed after reviving
[Pathos] 1~3Lv [Pathos] 1~3Lv
+50% per level Skill Damage x2
  Buff Duration 20 seconds
[Pathos] 4~6Lv [Pathos] 4~6Lv
Skill Damage +50%, Skill Damage x3
+100% per level  
[Pathos] 4~6Lv [Pathos] 4~6Lv
Buff Duration 15 seconds Buff Duration 15 seconds
[Pathos] 7~10Lv 시 [Pathos] 7~10Lv 시
Skill Damage x5 Skill Damage x4
[Pathos] 7~10Lv [Pathos] 7~10Lv
Buff Duration 15 seconds Buff Duration 10 seconds
[Pathos] Buffs maintain when moving regions Remove buffs when moving regions
<Mnema> [Kirna] <Adrasteia>’s Amount of Skill DMG increased x2 when accurately hit [Kirna] <Adrasteia>’s Amount of Skill DMG increased x2 when enemy PC is accurately hit
     
สาย Shooting
Aither [Sentinel]
Stance/Skill/Buff Before After
[Sentinel] Magic Damage received -30% Magic Damage received -15%
<Aergia> Attack against monsters increases in proportion to the Critical Damage increased Attack against monsters increases in proportion to the Critical Damage increased
(x2 the increase) (x1.4 the increase)
<Barrett> Maximum Range 21m Maximum Range 18m
<Strategic Concealment> Invincibility 2 seconds Invincibility 1 seconds
Hiding detect range 9m Hiding detect range 12m
Critical +25 Critical +10
Casting Time -25% Casting Time -15%
Maximum Critical Rate +25 Maximum Critical Rate +20
Cooldown 15 seconds Cooldown 20 seconds
<Persil Raid> [Flechette] Skill Damage x5~6 when the Critical is accurately hit [Flechette] Skill Damage x3~7 Critical is accurately hit
(x2~3 to PC) (x2~3 to PC)
     
Angelic [Atalante]
Stance/Skill/Buff Before After
[Atalante] Stance Attack 7.71 Stance Attack 6
<Khryselakatos> [Kryvo] Additional critical deleted and Attack reduced by the amount of Critical reduction [Kryvo] Additional critical deleted and Attack x2 reduced by the amount of Critical reduction
[Kryvo] Duration 15 seconds Duration 25 seconds
<Fterangelou> Skill Damage to monster x4 during [Skopeftis] Skill Additional Damage to PC deleted
(x2.2 to PC)
Skill Damage to monster x3 during [Kryvo] Skill Additional Damage to PC deleted
(x1.2 to PC)
<Exafanisi> Skill Damage to monster x4 during [Skopeftis] Skill Additional Damage to PC deleted
(x2.2 to PC)
Skill Damage to monster x3 during [Kryvo] Skill Additional Damage to PC deleted
(x1.2 to PC)
<Peftasteri> Skill Damage to monster x4 during [Skopeftis] Skill Additional Damage to PC deleted
(x2.2 to PC)
Skill Damage to monster x3 during [Kryvo] Skill Additional Damage to PC deleted
(x1.2 to PC)
<Iokheira> Ignore Blocking Deleted
Ignore enemy's Defense by 100 Ignore enemy's Defense by 80
     
Musketeer [Ancient Bullet]
Stance/Skill/Buff Before After
<True Sight> Duration 15 seconds(10Lv) Duration 20 seconds(10Lv or above)
Skill Cooldown 15 seconds Skill Cooldown 20 seconds
Defense -10% [Monster] Defense -10% (11Lv or above)
[PC] Defense -7% (11Lv or above)
     
สาย Magic
Belith [Reliqua Mala]
Stance/Skill/Buff Before After
[Reliqua Mala] Stance Attack 4 Stance Attack 3.5
[Reliqua Mala] skill Soft Armor 80% Light Armor 110% Heavy Armor 100% Soft Armor 80% Light Armor 100% Heavy Armor 100%
<Ultima Plastus> Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 30 seconds
Attack +20% Attack +10%
Attack against monsters +20% Attack against monsters +30%
<Color Insania> Intelligence +20 (11Lv or above) Intelligence +2 per skill level
All Damage received -20% All Damage received -1%,
All Damage received -20%
per skill level
(11Lv or above)
Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 30 seconds
<Tenebris> Can use up to 3 times Can use up to 2 times
Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 18 seconds
     
Belith [Cupiditas]
Stance/Skill/Buff Before After
[Cupiditas] skill Soft Armor 80% Light Armor 110% Heavy Armor 100% Soft Armor 80% Light Armor 100% Heavy Armor 110%
<Ultima Plastus> Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 30 seconds
Attack +20% Attack +10%
Attack against monsters +20% Attack against monsters +30%
<Tantum Una Verum> Skill Cooldown 10 seconds Skill Cooldown 30 seconds
A.R. +1 (11Lv or above) A.R. +1 (12Lv or above)
- Basic Attack Damage x1.5
(11Lv or above)
<Injugis> Maximum Range 14m Maximum Range 12m
Radius of 8m Radius of 6m
Maximum 6 targets Maximum 5 targets
Skill Cooldown 15 seconds Skill Cooldown 20 seconds
Heavy Armor 100% Heavy Armor 125%
- Knockback Time and Knockdown Duration slightly reduced
<Flos Sanguinis> The fewer targets you hit, The more targets you hit,
Skill Damage up to x3 Skill Damage up to x3
Nearby 12m Nearby 10m
Recharge Duration 15 seconds Recharge Duration 20 seconds
     
ปรับทักษะบางส่วน
Jin [Death Shadow Ninjutsu]
Stance/Skill/Buff Before After
<Shadow Teleport> Skill Cooldown 27 seconds Skill Cooldown 30 seconds
     
Ralph / Calyce
Stance/Skill/Buff Before After
<Silent Move> - Movement Speed Limit fixed to 5.50
     
Cecil <Job Skill>
Stance/Skill/Buff Before After
<Camouflage Hunter> Skill Cooldown 80 seconds Skill Cooldown 45 seconds
(Silent Move) - Movement Speed Limit fixed to 5.50
     
Crusader Daria [Barisada]
Stance/Skill/Buff Before After
[Holy Sword] No duration Duration: 300 seconds
     
Sakura & Sakura Hime [Orchid parrot]
Stance/Skill/Buff Before After
[Cheonbon Cherry] No duration Duration: 300 seconds
     
Sakura & Sakura Hime [Orchid parrot]
Stance/Skill/Buff Before After
[Naraksik] No duration Duration: 240 seconds
- Maintained upon resurrection after death
     
Charlotte [Rama]
Stance/Skill/Buff Before After
[Blessing of the Red Crown] No duration Duration: 150 seconds (level 1-2)
Duration 300 seconds (level 3)
     
Scarlett <Job Skill>
Stance/Skill/Buff Before After
<Jinx> No duration Duration: 240 seconds
     
Lady Rachel & Leading Manager Rachel <Job Skills>
Stance/Skill/Buff Before After
<Magic Bullet> No duration Duration: 150 seconds (level 1-2)
- Duration 300 seconds (level 3)
- Maintained upon resurrection after death
     
Designer Kazaraine [Glacier Garde]
Stance/Skill/Buff Before After
[Tempete neige] Normal attack damage 3x (level 2) Double normal attack damage (level 2)
4x normal attack damage (level 3) Double normal attack damage (level 3)
[Cold], [Frostbite], [Pain]

Each normal attack deals damage to the enemy.

1.5 times
[Cold], [Frostbite], [Pain]

Each normal attack deals damage to the enemy.

1.2 times
[Tempete Neige Blanche] Duration 60 seconds Duration: 150 seconds

 

-------------------------------------------------------------------------------------
• Official Website : https://granadoespada.in.th/
• Fanpage : https://www.fb.com/GranadoEspadaExtreme
 • เข้าร่วมกลุ่มพูดคุย : https://exe.in.th/ge-commu